Seminarium z okazji X rocznicy działania Dojo Aikido Tychy - Oświęcim Aikikai za nami

Seminarium z okazji X rocznicy działania Dojo Aikido Tychy - Oświęcim Aikikai za nami. 
Kilka słów podsumowania. 

Sensei Roberto Bollero 7 Dan Shihan, Sensei Dariusz Zięba 6 Dan Shihan , Sensei Pétér Békési 5 Dan Shidoin , Sensei Jarosław Zięba 5 Dan Shidoin . Dziękuję za przybycie, zaangażowanie,  dziękuję za opiekę nad najmłodszymi uczestnikami seminarium. Było bardzo miło spotkać się w takim gronie. 

Podziękowania dla Was uczestników seminarium za przybycie poświęcony czas i  wspólne świętowanie na macie tej okrągłej rocznicy.

Podziękowanie dla dorosłych członków Aikido Tychy- Oświęcim Aikikai  za pomoc w przygotowaniu,  logistyce i tych małych lecz ważnych rzecz. 

Podziękowania dla Tomka naszego fotografa za kapitalne zdjęcia. Poniżej udostępniam linki do zdjęć z seminarium. 

Dostępność zdjęć do poniedziałku 5.06.2023r. 

Do zobaczenia, Mariusz Lachowski 

English version: Seminar on the occasion of the 10th anniversary of Dojo Aikido Tychy - Oświęcim Aikikai is behind us. A few words of summary.

My first thanks goes to the esteemed group of instructors : 

Sensei Roberto Bollero 7th Dan Shihan, Sensei Dariusz Zięba 6th Dan Shihan , Sensei Pétér Békési 5th Dan Shidoin , Sensei Jarosław Zięba 5th Dan Shidoin . Thank you for coming, commitment, thank you for taking care of the youngest participants of the seminar. It was very nice to meet such a group.

Thanks to you participants of the seminar for coming, dedicated time and celebrating this round anniversary together on the mat. 

Thanks to adult members of Aikido Tychy-Oświęcim Aikikai for help with preparation, logistics and those small but important things. 

Thanks to Tomek our photographer for great photos. Below are links to photos from the seminar:

Each of the two sessions is in a separate link. Availability of photos until Monday 5.06.2023.