Seminarium urodzinowe Aikido Tychy 10-lecie


To już 10 lat jak Dojo Aikido Tychy Aikikai jest otwarte. Minęło jak jeden dzień. 
Dużo się działo, seminaria, obozy i codzienna ciężka praca, sporo usób się przewinęło cześć została na dłużej cześć poszła inna ścieżką. 
Wraz ze swoimi studentami chciałbym zaprosić Was na seminarium urodzinowe. Jeden dzień, sześć treningow, sześciu instruktorów. 
Spotkanie przyjaciół na macie. 

It's been 10 years since Dojo Aikido Tychy Aikikai has been open. It's been like one day. There was a lot going on, seminars, camps and everyday hard work, a lot of people passed, some stayed for longer, some followed a different path. 

Together with my students, I would like to invite you to a birthday seminar. One day, six training sessions, six instructors. Meeting friends on the mat. 

Mariusz Lachowski