Etykieta w dojo

Zarówno zachowanie w dojo, jak i cały wspólny trening, wymaga od ćwiczących przestrzegania reguł, które określone są zwyczajami japońskimi. Etykieta dojo, bo tak nazywają się owe reguły, ma również na celu zachowanie bezpieczeństwa i porządku podczas treningu.

 1. Wchodząc oraz opuszczając dojo należy ukłonić się w kierunku kamiza lub osób będących na macie. Wskazany jest również ukłon przy wchodzeniu i schodzeniu z tatami (w seiza).
 2. Na tatami nie wchodzimy w obuwiu, a zori (klapki) zostawiamy schludnie ułożone wzdłuż tatami.
 3. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie spóźniać się na zajęcia. Należy również uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie dojo/tatami do ćwiczeń. W przygotowaniach tych powinni uczestniczyć wszyscy ćwiczący. Jeśli spóźnisz się na trening, należy usiąść z brzegu tatami i cierpliwie czekać na znak od prowadzącego na dołączenie do ćwiczących.
 4. Na macie siedzimy w seiza lub w siadzie skrzyżnym (po turecku). Nie należy siadać tyłem do kamiza.
 5. Przystępując do treningu należy zdjąć wszelką biżuterię np. zegarek, pierścionki, kolczyki. Nawet tak drobne przedmioty mogą narazić Ciebie i współćwiczących na różne, czasem dotkliwe kontuzje.
 6. Na tatami nie wolno wchodzić z jedzeniem, piciem ani z gumą do żucia.
 7. O strój do treningu należy odpowiednio dbać - należy utrzymywać go w czystości i w dobrym stanie.
 8. Rozmowy w trakcie zajęć należy ograniczyć do minimum, a ich temat powinien być związany z wykonywanymi ćwiczeniami. Szczególnie niegrzeczne jest rozmawianie w czasie gdy instruktor zwraca się do wszystkich ćwiczących.
 9. Jeśli masz problem z wykonywaniem bieżącej techniki, nie wołaj do instruktora o pomoc przez całą salę. Najpierw postaraj się zorientować o co chodzi patrząc na parę ćwiczącą obok. Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania jest nieodzowne dla treningu. Jeśli jednak nadal nie potrafisz sobie poradzić, możesz podejść do instruktora (jeśli udziela w tym czasie wskazówek innym, to należy poczekać aż skończy), ukłonić się i poprosić o uwagę.
 10. Polecenia instruktora należy wykonywać bez ociągania się, aby reszta grupy nie musiała na Ciebie czekać.
 11. W trakcie treningu niedopuszczalne jest siłowe szamotanie się z partnerem w celu udowodnienia, że technika wyjdzie lub nie wyjdzie. Jeśli masz wątpliwości co do sposobu wykonywania danej techniki, poproś o konsultacje instruktora.
 12. Należy pamiętać jaki jest cel uczestnictwa w treningu - bierzesz udział w zajęciach, aby się czegoś nauczyć, a nie udowadniać innym jak wiele już umiesz. Dlatego Twoja postawa powinna być pełna szacunku, cierpliwości i zrozumienia dla innych uczestników treningu.
 13. Po wykonaniu wspólnych ćwiczeń należy podziękować partnerowi ukłonem. Po uzyskaniu indywidualnych wskazówek od instruktora również dziękujemy ukłonem.
 14. Jeśli w trakcie treningu instruktor udziela indywidualnych wskazówek komuś w Twoim najbliższym otoczeniu to należy się upewnić, czy ma do tego stosowną ilość miejsca. Jeśli nie, należy usiąść w seiza z boku, aby pozostawić odpowiednią przestrzeń.
 15. Jeśli musisz opuścić dojo przed zakończeniem treningu, należy o tym uprzedzić instruktora przed rozpoczęciem zajęć. Przed samym wyjściem należy podejść do instruktora i poinformować go o chęci opuszczenia tatami.
 16. Telefony komórkowe należy wyłączyć lub wyciszyć na czas treningu.
 17. Osoby decydujące się na uczestnictwo w treningu poprzez obserwację, powinny pozostać do jego końca, siedząc z brzegu tatami lub na ławkach do tego przeznaczonych. W czasie treningu obserwujący nie powinni rozmawiać ani nie zwracać na siebie uwagi i rozpraszać ćwiczących.