Co oznacza słowo "AIKIDO"?

Jeśli śledzicie mojego bloga, to zapewne już wiecie, że Aikido to filozofia i świetna forma samodoskonalenia, pracy nad swoim charakterem, a także przełamywania swoich granic. Warto jednak dowiedzieć się, co dosłownie znaczy słowo "AI-KI-DO".


AI oznacza harmonię, czyli to, do czego dążymy na treningach. Harmonia to także wzajemny szacunek i wewnętrzny spokój panujący wśród ćwiczących.

KI oznacza siłę, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Ta pierwsza rozwija się dzięki regularnym treningom, a tę drugą osiągnąć można dzięki samokontroli i samodyscyplinie.

DO oznacza drogę albo ścieżkę prawidłowego postępowania. Drogę tę wyznacza etykieta dojo, o której pisałem niedawno, i której każdy bezwzględnie powinien przestrzegać podczas treningów.