Przystąpienie do programu 3+LICZNA RODZINA

Mam przyjemność powiadomić Was, że Aikido Tychy - Aikikai przystąpiło do programu 3+! Teraz z kartą 3+LICZNA RODZINA otrzymacie 25% RABATU NA ZAJĘCIA DLA KAŻDEGO CZŁONKA PROGRAMU! Z programu 3+LICZNA RODZINA może skorzystać każdy, kto spełnia chociaż jeden z poniższych warunków, a więc jest:

  1. Członkiem tyskiej rodziny wielodzietnej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje). 
  2. Członkiem tyskiej rodziny zastępczej. 
  3. Podopiecznym Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (dawnego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych).

Kartę 3+ może otrzymać każdy, bez względu na otrzymywany dochód.

Więcej informacji i programie 3+ znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Tychy.